Terugblik op Server-side Tagging Seminar: de overstap naar first-party data

Amy van Niftrik
Oct 12, 2023

Op vrijdag 8 september organiseerden wij ons eerste seminar! Deze middag stond geheel in het teken van privacy en tracking en hoe je hier als online marketing specialist het beste op kunt anticiperen. Met sessies van DDMA, Digitale Bazen, Analytics Support én natuurlijk AdPage zelf was het een zeer geslaagde en waardevolle middag. In dit artikel zetten we belangrijkste leerpunten van deze middag voor je op een rij.

Tracking trends en ontwikkelingen

De dag werd afgetrapt door 'onze eigen' Bram en Jochem. Beide al enkele jaren werkzaam als accountmanager bij AdPage. Met name het laatste jaar ligt hun expertise met name bij tracking en conversieoptimalisatie. Hun missie is om er voor te zorgen dat alle data die voor online marketeers beschikbaar is, zo volledig mogelijk is.

Aan de hand van een tijdlijn hebben Bram en Jochem de periode vanaf maart 2021 tot nu in kaart gebracht. De tijd vóór 2021 wordt door hen ook wel het 'gouden tijdperk voor adverteerders' genoemd.

Jochem en Bram trapten de middag af

In die tijd plaatste je simpelweg een pixel van Facebook of een code van Google Analytics op je website en kon je vervolgens alles meten. Op die manier kon je precies zien waar je conversies vandaan kwamen en kon je op basis van die resultaten heel gericht je campagnes optimaliseren. Ook het opbouwen van doelgroepen, voor bijvoorbeeld retargeting campagnes, ging vrij eenvoudig met behulp van een tracking pixels.

Tijdlijn online marketing ontwikkeling 2021 tot nu
Tijdlijn met alle belangrijke ontwikkelingen vanaf 2021 tot nu

Aankondiging Apple iOS 14.3

De eerste ontwikkeling waar we mee te maken kregen was de Apple iOS 14.3 update. In maart 2021 kondigde Apple deze update aan en later dat jaar (in december) werd de update geïmplementeerd. Deze update zorgde ervoor dat Apple gebruikers de mogelijkheid kregen om tracking vanuit derde partijen uit te schakelen. Onderstaande notificatie ben je als Apple-gebruiker vast en zeker ook tegen gekomen.

Apple iOS14.3
De welbekende Apple notificatie

In totaal gaf ongeveer 95% van de Apple gebruikers aan om liever niet getrackt te worden. Dit leidde er toe dat onder andere Facebook veel minder data ter beschikking kreeg. Vanaf het moment dat een Facebook gebruiker (vanaf een Apple apparaat) op een advertentie klikt 'verliest' Facebook het zicht en zijn eventuele conversies voor die campagne dus niet meer te achterhalen.

Gevolg hiervan was dat de Facebook pixel nog slechts 20% á 40% van de conversies kon meten. Facebook antwoordde hierop door de Facebook Conversion API te introduceren. Hiermee kon een groot deel van de metingen hersteld worden waardoor 60% á 70% van de conversies gemeten konden worden.

Aankondiging einde Third Party Cookies door Google

2021 bleek een jaar vol belangrijke en ingrijpende veranderingen, mede door de Apple update en andere privacy ontwikkelingen. In november 2021 kondigde ook Google een belangrijke verandering aan: het einde van Third Party Cookies binnen Google Chrome.

Ook Google Chrome zou gaan stoppen met de mogelijkheid om bezoekers te tracken via Third Party Cookies. Logischerwijs heeft dit een enorme impact voor adverteerders, ondernemers en platformen. Wanneer zowel Google als Apple het onmogelijk maakt om te meten via cookies, worden de metingen veel minder nauwkeurig. Doordat Google de update pas in 2024 gaat doorvoeren, is de precieze impact nog moeilijk in te schatten. Maar gezien het data verlies vanuit de Apple update, zal ook hier de impact enorm zijn.

Oorspronkelijk stond de update van Google al in 2021 en later in 2023 gepland. Inmiddels is duidelijk dat deze in 2024 definitief doorgevoerd gaat worden. Voor online marketeers is het daarom noodzakelijk om op tijd over te stappen naar first-party cookies om te voorkomen dat het inzicht in cijfers volledig wegvalt.

Google kondigt in 2021 aan te stoppen met Third-Party Cookies
Google kondigt in 2021 aan te stoppen met Third-Party Cookies

Aankondiging Apple iOS 16.4

Naar aanleiding van de bovenstaande ontwikkelingen, stapten veel bedrijven over naar server-side tagging. Dit houdt in dat ze zelf data zijn gaan verwerken via een eigen server. Vanuit die server kunnen ze zelf beslissen met welke derde partijen deze data gedeeld wordt. Omdat de server gekoppeld wordt aan het eigen domein, wordt dit gezien als First Party Data.

Apple was niet blij met deze ontwikkeling en lanceerde daarom de iOS 16.4 update. Deze update houdt in dat geplaatste cookies voortaan maximaal 7 dagen geplaatst mogen worden, ook via server-side tagging. Het grote probleem wat door deze Apple update ontstond, was dat terugkerende bezoekers die meer dan een week over hun terugkeer doen niet meer gemeten konden worden. Gelukkig is er ook voor dit probleem een oplossing. Hier vertellen we later in dit stuk meer over!

Apple kondigt iOS 16.4 aan
Door de iOS 16.4 update van Apple worden Cookies maximaal 7 dagen opgeslagen

Overgang van Universal Analytics naar Google Analytics 4

Sinds 1 juli 2023 is Google Universal Analytics verleden tijd en wordt de data van je websiteverkeer opgeslagen in Google Analytics 4 (GA4). De overgang van Google Universal Analytics naar Google Analytics 4 is een behoorlijke overstap geweest.

Europees Parlement voert DSA en DMA in

Bovenstaande ontwikkelingen hebben er dus voor gezorgd dat we nu op een belangrijk kruispunt staan. We kunnen nu doen alsof onze neus bloedt door geen actie te ondernemen, of we gaan nu starten met het verzamelen van eigen data.

Wanneer je kiest voor het laatste, dan ben je goed bezig. Al kunnen wij ons voorstellen dat je dit wel wilt doen op een toekomstbestendige manier. Er zijn namelijk ook al enkele ontwikkelingen aanstaande in 2024 waarvan we nu al weten dat we daarop in moeten spelen.

De belangrijkste ontwikkeling is de aankondiging van het Europees Parlement. Zij hebben aangekondigd dat in het eerste of tweede kwartaal van 2024 de Digital Service Act (DSA) en Digital Markets Act (DMA) worden ingevoerd.

Concreet moeten deze verordeningen zorgen voor meer transparantie in online advertenties, minder namaak, betere privacybescherming en vooral ook meer controle door de EU op de economische macht van enkele internetgiganten. Dit betekent dat online ondernemers voortaan zelf hun data moeten verzamelen in plaats van derde partijen. Je moet als online ondernemer dus zelf de regie over de bezoekersgegevens in handen krijgen.

Waar je voorheen geforceerd werd door grote bedrijven, zoals Apple, om niet meer met third party cookies te werken vanwege hun updates, wordt het binnenkort ook verboden vanuit de Europese Unie. Conclusie: in 2024 nemen we definitief afscheid van Third Party Cookies.

Oude tracking situatie vs Nieuwe tracking situatie

Presentatie terugkijken

Bekijk hieronder de volledige presentatie van Bram en Jochem terug.

Privacy-first data gedreven marketing

Romar van der Leij is Privacy & Legal Expert bij DDMA (Data-Driven Marketing Association). Het doel van DDMA is om leden voor te bereiden op alle actuele en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van online data en hen optimaal te laten profiteren van de data die voor hun beschikbaar is.

AVG & Privacy

De twee voornaamste termen waar (online) ondernemers mee te maken hebben zijn AVG en ePrivacy. AVG gaat voornamelijk de verwerking van persoonsgegevens terwijl ePrivacy gaat over het gebruik van cookies en het uitlezen van bezoekersinformatie.

AVG

Bij AVG heb je te maken met 7 kernprincipes, waarbij de eerste twee het belangrijkste zijn.

 • Rechtmatig, eerlijk en transparant
 • Doelbinding
 • Dataminimalisatie
 • Accuraatheid
 • Opslagbeperking
 • Integriteit en vertrouwelijkheid
 • Accountability

Om als ondernemer aan de AVG regelgeving te voldoen, is het in de eerste plaats belangrijk dat je (ondubbelzinnige) toestemming krijgt van je bezoekers voor het verwerken van persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat je duidelijk bent; je communiceert dat je persoonsgegevens verwerkt en geeft aan waar je deze voor gebruikt. Vervolgens moet de bezoeker de vrije keuze hebben om hier wel of niet mee akkoord te gaan.

Daarbij moet het belang van de organisatie die de persoonsgegevens verzameld altijd in balans zijn met de impact die het heeft op de privacy van de betrokkene. Je moet jezelf dus altijd afvragen in hoeverre de data voor jou als ondernemer van belang is en in hoeverre jij hiervoor 'inbreuk' wil maken op de privacy van je bezoeker. Deze overweging maak je als ondernemer zelf.

Je doelbinding moet ook duidelijk zijn. Dat wil zeggen dat je als ondernemer de persoonsgegevens enkel mag verzamelen met een duidelijk en gerechtvaardigd doel. Dit doel moet altijd duidelijk én voorafgaand zijn omschreven. Daarnaast mogen de persoonsgegevens enkel en alleen gebruikt worden voor het doel zoals omschreven aan de betrokkene. Met andere woorden: je bent verplicht om concreet aan te geven met welk doel je welke gegevens gebruikt. De gegevens mag je daarna niet voor een ander doel gebruiken.

EPRIVACY

Waar AVG van toepassing is op álle vormen van verwerking van persoonsgegevens, richt ePrivacy zich specifiek op de verwerking van persoonsgegevens voor elektronische communicatiediensten. De hoofdregel van ePrivacy is dat je expliciet toestemming moet vragen tot het opslaan van of toegang verkrijgen tot gebruikersgegevens.

Online wordt deze toestemming gevraagd via een cookie banner. Via een cookie banner wordt aan websitebezoekers gevraagd om toestemming te geven voor het verwerken van persoonsgegevens. Deze toestemming moet altijd vanuit een een vrije, geïnformeerde en ondubbelzinnige actie tot stand zijn gekomen.

Er is op dit moment geen foute manier om een cookie banner in te stellen. Simpelweg omdat de regelgeving hiervoor niet specifiek is vastgelegd. Bij het maken van een cookiebanner is het goed om jezelf altijd af te vragen of jij zelf de voorwaarden zou accepteren.

In de praktijk zien we dat bezoekers zich opgelicht voelen wanneer bijvoorbeeld de acceptatie knop veel opvallender is dan eventuele andere knoppen. Dit wordt 'nudging' genoemd, hierbij worden mensen 'subtiel' gestimuleerd om een gewenste actie uit te voeren. Het toepassen hiervan wordt gezien als onethisch.

Onderstaand worden drie verschillende cookie banners getoond. In alle cookie banners wordt de bezoeker de vrijheid gegeven om de cookies wel of niet te accepteren, ook per type cookie kunnen ze hier onderscheid in maken. In twee voorbeelden zie je dat de acceptatie knop er duidelijk uitspringt. Dit is dus niet strafbaar maar je moet je afvragen of je bezoekers dit accepteren. Het laatste voorbeeld is ethisch gezien dus de beste keuze.

Drie verschillende soorten Cookie Banners
Verschillende soorten Cookie Banners

Checklist voor ondernemers

Wanneer je als ondernemer aan de slag gaat met een bepaalde actie, campagne, of externe partij, dan is het belangrijk om onderstaande stappen te volgen. Door jezelf altijd deze vragen te stellen controleer je of je de actie wel mag en kan uitvoeren.

Checklist voor ondernemers
Stel jezelf deze vragen als ondernemer

1. Is er sprake van persoonsgegevens?

De definitie van persoonsgegeven binnen de AVG betreft alle informatie van een persoon die:

 • betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ​
 • als identificeerbaar wordt beschouwd ​
 • betrekking heeft op een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd​ met name aan de hand van een identificator zoals;​
 • een naam ​
 • een identificatienummer​
 • locatiegegevens​
 • een online identificator ​

of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.  

2. Wat is mijn rol?

Stel jezelf altijd de vraag wat jouw rol is in het proces van het verwerken van de persoonsgegevens:

 • Verantwoordelijke: Dit is de partij die data verzameld en daar de doelen aan koppelt. Dit is dus de website of webshop die gebruikersgegevens wil verzamelen.
 • Verwerker: Dit is de partij die data ontvangt van de verantwoordelijke om hier vervolgens iets mee te doen. Dus bijvoorbeeld Meta of Google Analytics die data ontvangen vanuit de ondernemer via een pixel om hier vervolgens rapporten van te maken.
 • Betrokkene: Persoon die gegevens verstrekt, oftewel de gebruiker.

In de oude situatie was een verwerker altijd mede verantwoordelijk voor de verkregen data. Door over te stappen naar First-party cookies is dat dus niet meer het geval en ben je als onderneming zelf verantwoordelijk voor de verzamelde data van jouw site-bezoekers.

Rolverdeling bij uitwisselen van data
Rolverdeling bij het verwerken van Persoonsgegevens

3. Welke grondslag gebruik ik?

Indien je voorafgaand niet expliciet toestemming hebt gekregen van de bezoeker is het belangrijk om jezelf af te vragen of het echt noodzakelijk is om de persoonsgegevens te verwerken. Hoe heb je deze noodzaak gecommuniceerd richting de bezoekers?

4. Hoe informeer ik?

Hoe en waarover ga je de bezoekers informeren? Je hebt als ondernemer een informatieplicht als het gaat om verzamelen van persoonsgegevens. Je dient hierbij over de volgende zaken te informeren:

 • Welke gronden
 • Doel van de verwerking
 • Bewaartermijn (en hoe je deze bepaalt)
 • Gerechtvaardigdheid belang (welk belang dan precies?)
 • Naam Functionaris voor de Gegevensverwerking (indien van toepassing)
 • Derde ontvangers/of categorieën
 • Derde landen
 • Herkomst van de data
 • Identiteit verantwoordelijke
 • Verplichting om gegevens te verstrekken door overeenkomst
 • Geautomatiseerde besluitvorming: plus onderliggende logica
 • Recht op inzage en correctie
 • Recht op verzet/bezwaar
 • Recht toestemming in te trekken
 • Recht een klacht in te dienen
 • Extra rechten melden

5. Is er een mogelijkheid tot verzet?

Is er een opt-out mogelijkheid aanwezig? Kunnen bezoekers ervoor kiezen om hun gegevens niet te laten verwerken op het moment dat het gevraagd wordt? En kunnen ze op een later moment hun toestemming in trekken?

6. De afweging

Weeg af of de tooling voor jullie de juiste oplossing is. Stel voor iedere tooling vast wat je minimaal nodig hebt en stel een ‘Tracking Measurement Plan’ op. Ga hierover in gesprek met jouw collega’s. Een marketeer en een jurist zullen hier beide op een andere manier naar kijken.

Hoe zet je server-side tagging als marketingbureau in

Erik Minkels is marketing expert bij Digitale Bazen. Als marketing expert heeft hij veel ervaring met online marketing voor diverse klanten. De ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben een enorme impact, waarbij met name het laatste jaar er een grote omslag heeft plaatsgevonden.

Erik Swinkels is Marketing Expert bij Digitale Bazen
Erik Minkels (Marketing Expert bij Digitale Bazen)

Voor veel online marketeers, en dus ook voor Erik, is Google Analytics de basis. In Google Analytics krijg je inzicht in het verkeer naar de website. Je ziet waar bezoekers vandaan komen, of ze converteren en waar ze in de klantreis afhaken. Op basis van de rapporten in Google Analytics worden vaak beslissingen genomen over campagnes en ads.

"Google Analytics is de basis. Je gaat er bijna blindelings vanuit dat de informatie hier klopt."

Erik liep de afgelopen jaren steeds vaker tegen het probleem aan dat de data in Google Analytics niet compleet is. Sterker nog, hij kwam zelfs tot de conclusie dat hij slechts 70% van de data beschikbaar had. De 'basis' van veel van zijn campagnes viel daardoor weg, waardoor hij steeds vaker begon te twijfelen over de beslissingen die hij moest nemen.

Als marketing agency wil hij waarde creëren voor de klant en deze waarde kunnen bewijzen. Doordat hij in een situatie was gekomen, waarin hij beslissingen moest nemen op basis van 70% van de beschikbare data, kon hij er nooit zeker zijn dat zijn beslissingen de juiste zouden zijn. Hij was overgeleverd aan zijn onderbuikgevoel en dat is niet hoe je al marketeer te werk wil gaan. Je meerwaarde als marketing agency vervalt daarmee.

Erik concludeert dat slechts 70% van de data beschikbaar is
Slechts 70% van de data beschikbaar

Als online marketing expert was Erik erop gebrand om complete data te verzamelen voor zijn klanten. Om dit te realiseren is hij zelf op zoek gegaan naar een oplossing en kwam hij al snel uit bij de beste oplossing voor zijn situatie: server-side tagging. De implementatie van server-side tagging blijkt echter niet eenvoudig. Binnen zijn organisatie, die met name bestaat uit marketeers, ontbreekt de kennis om dit op orde te krijgen.

In zijn zoektocht naar een goede partner komt Erik in contact met diverse partijen. De implementatie kostveel tijd bij die partijen maar het eindresultaat blijft hetzelfde: het resultaat was niet 100%.

Uiteindelijk komt Erik in contact met de eigenaar van AdPage, Koen van de Wetering. Ook Koen zag dat het een uitdaging is om alles 100% te kunnen meten, maar hij is de uitdaging aangegaan. En met succes: dankzij enkele maatwerk oplossingen is het inmiddels gelukt om de data 100% te herstellen. Erik kan hierdoor weer vertrouwen op zijn rapporten binnen Google Analytics.  

Hoe stel je server-side tagging in

Koen van de Wetering is oprichter van AdPage. In 2014 startte hij de ontwikkeling van een landingspaginatool met zijn compagnon. Deze tool is inmiddels uitgebouwd tot een volledige builder voor landingspagina's, popups en personalisatie.

Koen heeft veel contact met marketeers en kreeg de laatste jaren steeds meer vragen over de meetbaarheid van campagnes. Samen met een team van developers bouwde hij enkele maanden aan de oplossing: AdPage Tagging. Het doel van de server-side tagging oplossing van AdPage is om marketingbureaus en webshops te helpen zo veel mogelijk resultaat te realiseren voor hun online campagnes.

Nu we weten waarom server-side tagging nodig is en wat het kan realiseren. Is het natuurlijk ook belangrijk om dieper in te gaan op de daadwerkelijke implementatie van server-side tagging.

Koen van de Wetering aan het woord

De kloof tussen Marketeer en Developer

Het juist instellen van tracking op je website is een behoorlijke uitdaging geworden. Voor een goede tracking setup is het essentieel om de DataLayer en de Tag Manager containers goed in te stellen. Om dit goed te doen heb je zowel technische kennis als marketing kennis nodig.

Er zijn drie verschillende manieren om events en conversies door te sturen naar je server:

 • Via een Tag Management Systeem zoals Google Tag Manager
 • Via Webhooks
 • Met het GA4 Measurement Protocol
Er zijn 3 manieren om events en conversies naar de server te sturen
Er zijn 3 manieren om events en conversies naar de server te sturen

Met server-side tagging zorg je ervoor dat er in een Tag Management Systeem (in het geval van AdPage is dat Google Tag Manager) een web- en server container met elkaar samenwerken. Om de communicatie tussen de beide containers goed te laten verlopen zodat de verzamelde gegevens gedeeld kunnen worden met derde partijen, zijn de volgende onderdelen van belang:

 • DataLayer met de juiste events en parameters geïnstalleerd op je website
 • Google Tag Manager Web Container
 • Google Tag Manager Server Container
 • Correct ingestelde kanalen
Checklist voor een juiste communicatie tussenweb- en servicecontainer
Checklist voor een juiste communicatie tussenweb- en servicecontainer

Het proces binnen een web of server container verloopt via triggers, variabelen en tags. De samenwerking tussen triggers en tags kan je zien als een "als-dan constructie". Dus als een bezoeker een specifieke actie onderneemt, voer dan een actie uit.

 • Trigger: De actie die wordt uitgevoerd door bezoeker op een website die een tag af zal laten vuren (die de tag dus triggert). Dus bijvoorbeeld een product bekeken, op een knop geklikt etc.
 • Variabelen: De informatie die wordt meegegeven binnen de tagconfiguratie, bijvoorbeeld de productnaam, waarde van de bestelling of de persoonsgegevens van de bezoeker. Deze informatie wordt opgehaald uit de DataLayer.
 • Tags: Zorgt ervoor dat de gewenste informatie in de vorm van variabelen als een gebeurtenis voor bijvoorbeeld Meta of Google Analytics doorgestuurd wordt richting je server en server container.
Tiggers, Variabelen en Tags
Tiggers, Variabelen en Tags

Setup met alleen Webcontainer

In onderstaande afbeelding is de set-up te zien wanneer je alleen werkt met de Google Tag Manager Web container, dus via client-side tagging.

Op een website is een DataLayer aanwezig die bezoekersgegevens verzamelt. De triggers reageren hierop en zorgen ervoor dat de tags met bijbehorende gegevens worden doorgestuurd naar je kanalen, zoals Meta en Google Analytics.

Dit proces kun je vergelijken met het proces van pixels van de externe platformen zelf. Net als bij die pixels worden worden de bezoekersgegevens in de browser opgeslagen en direct doorgestuurd naar de desbetreffende platformen.

Setup met alleen Webcontainer
Setup met alleen Web container

Bij server-side tagging wordt er een extra stap toegevoegd, namelijk de server container. Anders dan bij bovenstaande setup zorgt dit ervoor dat de gebeurtenissen niet rechtstreeks naar de externe kanalen worden doorgestuurd, maar eerst naar je server.  

De triggers op een server container reageren op deze gebeurtenissen en conversies die via de web container binnenkomen. In de server container bepaal je vervolgens met welke platformen je de die gebeurtenissen en conversies wil delen. Hierdoor kan je de bezoekersgegevens verwerken via je proxy server, en wordt dit niet meer binnen de browser van de bezoeker gedaan.

Setup met toevoeging van een Server container

DataLayer

Om server-side tagging op de juiste manier in te stellen voor je website, is het van belang dat er een goed werkende DataLayer aanwezig is. Een DataLayer is een JavaScript-object dat wordt gebruikt om informatie van je website te verzamelen, de informatie wordt daarna doorgestuurd naar Google Tag Manager.

Tip! Weet je niet of je een DataLayer hebt of dat deze goed is ingesteld is? Gebruik de Google Chrome Extensie 'DataLayer Checker'. In iedere stap van je klantreis kan je dan bekijken welke gebeurtenissen er in de DataLayer afgevuurd worden, en welke gebruikersgegevens er aan die gebeurtenis gekoppeld zijn.
Google Chrome Extensie: Datalayer Checker
Datalayer Checker

Link een goed ingestelde Datalayer, rechts niet ingesteld
Een goede ingstelde Datalayer en geen Datalayer ingesteld

Server-side tagging met webhooks

In combinatie met server-side tagging kan je ook middels webhooks data meten. Daarmee kan je onder andere refunds in je analyses meenemen en de gehele multichannel van je onderneming analyseren.

Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je veel adverteert op Facebook. Als je weet dat een bepaald type advertentie voor veel refunds zorgt, weet je dat die advertentie aandacht nodig om deze refunds te beperken.

Een webhook is een push-notificatie die je direct naar de server stuurt. Bij iedere order wordt er cookie-informatie doorgestuurd. Wanneer iemand een product retourneert wordt de cookie-informatie meegestuurd in de webhook. Hierdoor kan de refund met de order én de betreffende campagne gematcht worden. Deze webhooks kun je ook toepassen in combinatie met je CRM- of kassasysteem, op die manier kun je meer gebruik maken van multichannel marketing.

Presentatie terugkijken

Kijk hieronder de volledige sessie van Koen terug.

Apple’s iOS 16.4 update en hoe we dit hebben gefixt

Jeroen Frenken is Lead Developer bij AdPage. Ondanks zijn jonge voorkomen heeft Jeroen al jarenlang ervaring met het schrijven van code. Binnen AdPage is hij verantwoordelijk voor de gehele ontwikkeling van AdPage Tagging. Hierbij zorgt hij voor het onderhoud van de servers en het continue optimaliseren van alle features om in te spelen op nieuwe en opkomende updates. Jeroen is continue op zoek naar functies en mogelijkheden om de tracking nóg beter te maken voor onze gebruikers.

Jeroen Frenken
Jeroen Frenken aan het woord

Eén van de updates die de privacy van Apple-gebruikers heeft verbeterd en het meten van data via server-side tagging moeilijker heeft gemaakt, is de iOS 16.4 update.

Voor server-side tagging maak je gebruik van CNAME cloaking om de gemeten data door te kunnen sturen naar je server en het first party op te slaan. CNAME cloaking is het koppelen van je server aan je domein via je DNS instellingen. Apple voert tegenwoordig checks uit om te kijken of de eerste 4 cijfers van het IP-adres van het domein overeenkomt met de IP-adressen van je server. Wanneer dit niet het geval is, zal safari de geplaatste cookie als Third Party markeren. Daardoor gaat de attributie weer terug naar 7 dagen.

CNAME cloaking in werking
CNAME cloaking in werking

Hoe heeft AdPage dit opgelost?

Door middel van een master cookie. Via plugins of server werkzaamheden kan er een master cookie geplaatst worden op een site die de marketing cookies vervangt. Die master cookie vraagt zich tijdens iedere begonnen sessie af of de master cookie nog aanwezig is. Wanneer dit niet het geval is, wordt die master cookie direct terug geplaatst vanuit je server.

Terugzetten van Cookies
Terugzetten van Cookies

De ITP is een feature van Apple die ze voor hun gebruikers doorgevoerd hebben, om hun online privacy te waarborgen. Het terugplaatsen van de master cookie is dus niet in tegenspraak met een richtlijn of wet. Zo zullen Apple, Google en andere platformen nieuwe features uit blijven brengen die het meten van bezoekersgegevens moeilijker maakt. AdPage zit bovenop deze ontwikkelingen en zorgt ervoor dat er een oplossing komt om de tracking op orde te houden.

GA4 Measurement Protocol

Jody Twijsel is Google Tag Manager en GA4 specialist. Hij ondersteund marketing bureaus bij de implementatie hiervan.

De noodzaak van Server-side tagging is een technisch verhaal. Jody weet het perfect toe te lichten aan de hand van onderstaand voorbeeld.

Jody Twijsel
Jody Twijsel aan het woord

Jij wil als consument Coca Cola kopen, hiervoor ga je naar de plaatselijke supermarkt. Voordat jij die cola kunt kopen, is deze vanuit het distributiecentrum naar de supermarkt vervoerd. Voordat de cola bij het distributiecentrum terecht kwam, is het vanuit de Coca Cola fabriek vervoerd naar het distributie centrum.

Voordat jij je cola in handen hebt is er dus al een hele weg afgelegd.

Het distributie-proces van Coca-Cola

Het proces bij het verkrijgen van Data is eigenlijk hetzelfde, waarbij:

 • de Coca Cola fabriek wordt vervangen door je server;
 • het distributiecentrum wordt vervangen door je browser;
 • de plaatselijke supermarkt wordt vervangen door de opslag in Google Analytics.
Gegevensverzameling is vergelijkbaar met het Coca-Cola proces

Vorig jaar werden de distributiecentra geblokkeerd door de boeren protesten. Gevolg: de distributiecentra konden niet beleverd worden én niet uitleveren aan de supermarkten. Gevolg: lege schappen in de supertmarkten.

Om als supermarkt dan toch te zorgen voor volle schappen, gaat deze rechtstreeks naar de fabriek. Het distributiecentrum is immers geblokkeerd en wordt overgeslagen in het proces.

Een distributiecentrum/browser die binnenkomende producten/data niet meer door kan sturen, zorgt dat je een andere oplossing moet vinden

Het boerenprotest kun je in dit geval vergelijken met de nieuwe wetgevingen en features die ervoor zorgen dat je browser de data niet langer kan doorsturen naar Google Analytics. Om ervoor te zorgen dat je tóch beschikking krijgt over deze data, zorg je ervoor dat je de data rechtstreeks ophaalt uit de server.

Het direct ophalen van data vanuit je server om door te sturen naar Google Analytics noemen we het Measurement Protocol.

Het measurement protocol in theorie

Het Measurement Protocol is een manier om gegevens te versturen zonder standaard tracking codes door middel van HTTP-requests. Deze HTTP-requests kan je vanuit je server, Google sheets, apps, kassasystemen of andere apparaten doorsturen.

In tegenstelling tot Server-side tagging, haal je met het Measurement Protocol de data direct op vanuit je server om vervolgens rechtstreeks naar Google Analytics te sturen.

Bij Server-side tagging maak je (zoals omschreven in het voorbeeld) gebruik van een distributiecentrum om je data door te zetten. Het Measurement Protocol kan ook de connectie tussen je hosting server en de server voor je first party data zijn.

Het measurement protocol kan ook in combinatie met server-side tagging gebruikt worden

Om data door te kunnen sturen naar Google Analytics of je server met first party data maak je gebruik van een request met een api_secret waarna er een payload verzonden wordt. De payload is dan gevuld met de data die je via je requests aangevraagd hebt. Het grote verschil ook met Universal Analytics is dat er voortaan een api_secret meegegeven moet worden in de request zodat niet iedereen data naar jouw Analytics kan sturen. Om zo'n request te genereren, maak je gebruik van de Google Event Builder.

API Secret

Presentatie terugkijken

Kijk hieronder de volledige presentatie van Jody terug.

Meer inzicht in je data?

Wil je zelf ook aan de slag met Server-side tagging? Plan vrijblijvend een demo in met onze tracking specialisten. Samen kijken we naar de huidige instellingen en mogelijkheden tot verbetering.