Waarom zijn cookies verplicht?

Cookies zelf zijn niet verplicht. Maar het informeren van gebruikers over het gebruik van cookies, en het verkrijgen van hun toestemming kan verplicht zijn. Onder bepaalde privacywetgevingen zoals de AVG in de Europese Unie zijn websites verplicht om cookiebanners te tonen, zodat bezoekers kunnen instemmen met of het weigeren van het gebruik van cookies. Daarnaast moeten de bezoekers van de EER (Europese Economische Ruimte) geïnformeerd worden over welke gegevens worden verzameld en wat er met deze data wordt gedaan.
CMP in laten stellen?
Of

De reden voor deze wetgevingen is dat cookies informatie verzamelen over de gebruiker, zoals surfgedrag, voorkeuren en persoonlijke gegevens. Aangezien deze gegevens als persoonlijke informatie worden beschouwd, is het belangrijk om de privacy van gebruikers te beschermen. Ook is het belangrijk om de gebruikers op de hoogte te stellen over hoe hun gegevens worden verzameld en gebruikt. Door gebruikers te informeren over het gebruik van cookies en hun toestemming te vragen voordat cookies worden geplaatst, krijgen gebruikers meer controle over hun privacy. Ze kunnen zelf beslissen of ze akkoord gaan met het gebruik van cookies en welke soorten cookies ze willen accepteren.

Om die reden zijn websites vaak verplicht om cookiebanners te tonen en gebruikers de mogelijkheid te geven om hun toestemming te geven voordat cookies worden geplaatst. Op deze manier voldoen de websites aan de wetgeving m.b.t. transparantie en controle over de privacy van gebruikers te waarborgen.

Terug naar
Wat zijn cookies?

Meest voorkomende vragen

Wat gebeurt er als je geen toestemming geeft voor cookies?